Adoptie Ontwikkelings Projecten

even kennismaken met Solma

Adoptie Ontwikkelings Projecten is een initiatief van de Stichting Ontwikkelhulp Lesotho Malealea (Solma)
Gerard Heijkoop

De Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho MalealeA (Solma)
is een Nederlandse organisatie van 5 vrijwilligers welke nauw samenwerkt met de lokale ontwikkelingsorganisatie Malealea Development Trust (MDT)
in de Malealea vallei in het zuidwesten van Lesotho.

Hoe het is begonnen
Solma werd opgericht op 18 januari 2007 door Gerard en Jacqueline Heijkoop uit Lochem. Gerard woont en werkt als zelfstandig chemisch ingenieur zowel in Johannesburg als in Nederland (Lochem). Bij één van zijn trips door de prachtige gebieden in en om Zuid Afrika bezocht hij onder andere Lesotho en raakte onder de indruk van de Malealea vallei, haar zonnige bevolking maar ook van hun armoede en de impasse waarin deze mensen verkeren.
Jacqueline en Gerard hebben samen besloten zich in te zetten door hulp te bieden aan deze vallei. Er werd door hen contact op genomen met de
Malealea Development Trust een meer lokaal opererende organisatie met dezelfde doelen. Jacqueline heeft zitting genomen binnen het bestuur van het MDT en is aldaar verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Gerard is de lokale taal (Sesotho) gaan leren om met de lokale bevolking te kunnen communiceren. Op deze wijze werd een goede basis gelegd om in te spelen op de nood en behoeften van de vallei bewoners in kaart te brengen.

ANBI
Solma is sinds 1 januari 2009 een bij de belastingdienst geregistreerde ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) en voldoet hiermee aan de eisen welke de belastingdienst oplegt t.b.v. fiscale aftrek bij donatie voor ontwikkelingshulp. Aan een ANBI worden strenge voorwaarden gesteld door de Nederlandse belastingdienst. Dit biedt donateurs dan ook de zekerheid dat hun donatie haar doel bereikt. Download hier de ANBI verklaring Solma.

De communicatie
Via een project-gerelateerde weblog kan iedereen die geïnteresseerd is, worden geïnformeerd omtrent de voortgang van het geadopteerde project. Deze weblog is direct te koppelen aan een school- of bedrijfssite, maar ook aan sociale-netwerken als Hyves, LinkedIn en Twitter. We verstrekken een transparant overzicht in een financieel jaarverslag hoe en waar de donaties aan zijn besteed.

Overzicht van projecten
Het ombouwen van vervuilde bron naar een schoonwater tappunt - bouwen van toiletvoorzieningen - de bouw van school en schoollokalen - lesmaterialen t.b.v. onderricht aan de lokale bevolking - de ondersteuning van lokale klinieken - het testen en inventariseren van HIV besmettingen - adviseren en begeleiden van HIV/aids patiënten - medische voorlichting (MDT) m.b.t. overdracht en preventie HIV/AIDS

Wie zijn onze donateurs

Iedereen, zowel particulieren als bijvoorbeeld scholen, bedrijven, sportverenigingen, personeelsverenigingen, winkeliersverenigingen, netwerkclubs, organisaties of instellingen.

Voorbeeld van adoptie

Een personeelsvereniging kan besluiten i.p.v. kerstpakketten te ontvangen een project te adopteren. Ieder personeelslid wordt via de weblog omtrent de voortgang geïnformeerd. Scholen, verenigingen en instellingen kunnen na een fondswervingen hun eigen project adopteren en de resultaten aan hun leerlingen of leden visualiseren. Bedrijven kunnen hun sociale betrokkenheid binnen hun organisatie en naar hun klanten visualiseren.
Kortom: Solma stelt u in de gelegenheid de resultaten van uw donatie en/of fondswervings-inspanningen te volgen en deze binnen uw eigen organisatie vast te leggen !


Overige informatiie Solma


Jaarverslagen