Adoptie Ontwikkelings Projecten

Informatie en de koppeling aan uw eigen site

Adoptie Ontwikkelings Projecten is een initiatief van de Stichting Ontwikkelhulp Lesotho Malealea (Solma)
RSS feed
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich abonneren middels een RSS feed.
Deze kunt u vinden op de pagina
te adopteren of geadopteerd (afhankelijk waar uw interesse naar uitgaat).

Er zal geen dagelijkse update zijn van de site. De RSS feed zal u waarschuwen zodra er mutaties in deze categorie hebben plaats gevonden.

Doorlinken aan uw eigen site
Als uw organisatie een eigen site heeft, dan kunt u de project-pagina linken aan uw site. Wij werken na elke nieuwe stap de project-pagina bij waardoor elke bezoeker van uw site direct de resultaten van uw inspanning in Lesotho Malealea kan volgen.