Adoptie Ontwikkelings Projecten

dit project is gerealiseerd door...

Adoptie Ontwikkelings Projecten is een initiatief van de Stichting Ontwikkelhulp Lesotho Malealea (Solma)
De Malealea Development Trust (MDT)

De MDT is een organisatie van hoofdzakelijk vrijwilligers welke zich het lot aantrekken van de bewoners in de Malealea vallei.

Het uitgangspunt van de MDT is
"de bevolking in de Malealea vallei van Lesotho te leren hoe zij hun levenskwaliteiten kunnen verbeteren en handhaven !”.

Daarin is het eigen initiatief van de bevolking essentieel. Dat wordt gestuurd door zogenaamde
Learning Circles, waarin per dorp onder begeleiding van de MDT mensen de behoeften worden geïnventariseerd en prioriteiten worden gesteld voor te realiseren projecten"

De MDT bepaalt in een "plan van aanpak" de noodzaak en prioriteit van de verschillende projecten. Zo staat gezondheid, in de vorm van schoon water en HIV bestrijding en voorlichting en scholing voorop. Ook wordt aandacht besteed aan milieu, infrastructuur en inkomen genererende projecten.


In de MDT
hebben personen zitting met verschillende kwaliteiten. Zo is er een organisatiedeskundige, zijn er afgevaardigden uit de lokale bevolking, afgevaardigde van de Malealea Lodge, een boekhoudster en afgevaardigden welke verantwoordelijk zijn voor fondswerving zoals Solma (Nederland) en de Stephen Lewis Foundation (Canada).

Een belangrijke filosofie
van de MDT is de cultuur van de bevolking zo veel mogelijk te behouden maar hun kansen te bieden gezond te leven en zich te ontwikkelen. Hiervoor is een positief contact binnen de bestaande structuren van deze bevolking noodzakelijk. Tegelijkertijd willen we hen leren om hun verantwoording te nemen voor de aangebrachte verbeteringen. Dit met name t.b.v. het onderhoud en daarmee de continuering van investeringen.

MDT nieuwsbrief Newsletter December

Externe sites - Melealea Development Trust - Malealea Lodge