Adoptie Ontwikkelings Projecten

hoe u kunt doneren

Adoptie Ontwikkelings Projecten is een initiatief van de Stichting Ontwikkelhulp Lesotho Malealea (Solma)
Donatie opnemen in uw testament

Het wordt weliswaar bij de notaris niet altijd vermeld, maar u kunt in uw testament ook een donatie aan goede doelen laten opnemen.

Doneren en de fiscale consequenties


De belastingdienst maakt onderscheid tussen "gewone giften" en "periodieke giften".
De belastingdienst heeft de regels voor doneren aan een ANBI op 01 januari 2014 gewijzigd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat voor periodieke schenkingen deze niet meer notarieel hoeft te worden vastgelegd. Een schriftelijke overeenkomst, welke door u met de ANBI is aangegaan, voldoet. De Belastingdienst heeft de voorwaarden waaraan uw gift(en) dienen te voldoen duidelijk omschreven op haar site. Klik op de volgende link voor de
voorwaarden giften belastingdienst.

Wilt u periodiek schenken aan Solma ? Neem dan contact met ons op voor de overeenkomst.


Gift(en) kunt u overmaken op bankrekening
NL03 ABNA 053 548 8327 t.n.v. Solma te Apeldoorn. Indien u een specifiek project wenst te steunen, vermeld dan a.u.b. de naam van dit project.

Wij zorgen ervoor dat uw donatie maximaal ten gunste komt van de bevolking van de Malealea.

Alvast bedankt !

________________________________________________________________________________

ANBI
Solma is een bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI onder de volledige naam "Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea" met als vestigingsplaats Apeldoorn.
Zoeken van een ANBI in het register van de belastingdienst.

Download van de ANBI verklaring Solma.