Adoptie Ontwikkelings Projecten

hoe u kunt adopteren

Adoptie Ontwikkelings Projecten is een initiatief van de Stichting Ontwikkelhulp Lesotho Malealea (Solma)
Adoptie
Als u aangeeft een project van ons te adopteren, dan geeft u aan dat u voornemens bent de financiële middelen hiervoor te doneren.

Het kan zijn dat u of uw bedrijf/organisatie hiervoor middelen beschikbaar heeft, maar ook als u een fondswervingscampage hiervoor gaat organiseren.

Adopteren betekent
niet dat u voor het project financieel verantwoordelijk wordt gesteld !

Stel dat u als organisatie (school, bedrijf, kerk, sport- of winkeliersvereniging enz.) een actieve bijdrage wenst te leveren aan de
millenniumdoelen en hiervoor fondswervings-actie gaat organiseren. Dan kunt u bijvoorbeeld één van onze projecten adopteren door dit voornemen aan ons kenbaar te maken.

Wij plaatsen uw adoptie-voornemen en de door u voorgenomen actie op onze site en wij ondersteunen uw voornemen daar waar mogelijk. Bij voldoende opbrengst uit het gehaalde resultaat van uw fondswerving kunnen wij het project opstarten. Bij onvoldoende resultaat zal, indien mogelijk, een deel worden gerealiseerd. Als dit niet mogelijk is wachten we op aanvulling door andere donateurs.

Wij leggen het verloop van gehele project (van voorstel tot en met uitvoering en realisatie) stap voor stap vast in een chronologisch verslag welke gekoppeld is aan deze site.

Iedereen kan, en zeker zij die hebben gedoneerd en meegeholpen aan de fondswerving, zich informeren over de voortgang van het ontwikkelingsproject. Een hyperlink naar de rapportage hierover kan worden gekoppeld aan uw eigen bedrijf-, vereniging- of schoolsite. Zo blijft de milleniumbijdrage welke uw organisatie heeft geleverd ook na de donatie voor iedereen zichtbaar.

Heeft u nog vragen of wilt u een project adopteren ? Stuurt dan bericht aan
Solma met uw vraag of voornemen. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Klik hier voor de mogelijkheden van betalen en de Solma bankrekening.